Následná péče

 • Nemocnice Tanvald
 • 26.9.2017

Oddělení následné péče bylo po přestavbě v roce 2013 rozšířeno na 35 lůžek. Jedná se o moderní lůžkové oddělení, které poskytuje péči pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění, dlouhodobě pracuje se svými pacienty, rozvíjí jejich rehabilitační a sebeobslužné techniky, zlepšuje péči o vlastní osobu a soběstačnost. Umožňuje jim tak opětovné začlenění do běžného života. Po rekonstrukci zde byla zřízena plně vybavená denní místnost k provádění pracovní terapie.

(Důležité: Nezaměňovat se zařízením CEDR, které je nad tanvaldskou nemocnicí a patří Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.)

Další informace

Péče je hrazena pojišťovnou, je však časově omezena podmínkami zdravotních pojišťoven na dobu 90 dnů. K hospitalizaci jsou dále přijímáni pacienti s vleklými vertebrogenními obtížemi k intravenózní aplikaci analgetických směsí a šetrné rehabilitaci. Hospitalizaci lze domluvit i pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu,ale především ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Pokoje oddělení následné péče jsou standardně vybaveny sociálním zařízením, na vyžádání je k dispozici TV za poplatek 10,-Kč/den.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

 • Nemocnice Tanvald
 • 26.9.2017

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je v provozu od července roku 2010. Od přestavby v roce 2017 disponuje toto oddělení 22 lůžky s patřičným moderním vybavením.


Pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, fyzioterapii a adekvátní výživu pomocí PEG nebo NGS.

Další informace

V případě potřeby je zabezpečena péče konziliárních odborných vyšetření. Toto oddělení úzce spolupracuje s oddělením následné intenzivní péče (NIP), které o naše pacienty pečuje již od roku 2003.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení

Následná intenzivní péče

 • Nemocnice Tanvald
 • 26.9.2017

Oddělení následné intenzivní péče (původně OCHRIP) bylo v nemocnici Tanvald založeno v roce 2003 a původně disponovalo čtyřmi lůžky. V roce 2004 byl počet lůžek rozšířen na šest. V roce 2007 prošlo oddělení celkovou rekonstrukcí a došlo k navýšení kapacity lůžek na deset. V roce 2007 bylo oddělení jedno z nejmoderněji vybavených oddělení tohoto typu v ČR. V roce 2010 bylo oddělení přejmenováno na DIP (Dlouhodobá intenzivní péče) a rozšířeno na 13 lůžek. Od 1.4.2012 došlo ke změně názvu na Následná intezivní péče (NIP).

V současné době je na oddělení 25 lůžek. Na oddělení NIP jsou léčeni pacienti vyžadující dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči po stabilizaci kritického stavu. Nejčastěji se jedná o pacienty po prodělaných polytraumatech, po kraniocerebrálních poraněních, po cévních mozkových příhodách, pacienty s neurologickými degenerativními onemocněními a pacienty s chronickým postižením plic a kardiálním selháním. Důraz je kladen především na rehabilitaci. Koncepce tohoto oddělení vychází ze systému, jež se osvědčil na řadě zahraničních pracovišť.

Další informace

Lůžka jsou vybavena, podobně jako na oddělení ARO, přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, přístroji pro přesné dávkování léků i infuzních roztoků a dýchacími přístroji pro pacienty vyžadující dlouhodobou podporu ventilace.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení

Jednotka intenzivní péče

 • Nemocnice Tanvald
 • 26.9.2017

Jedná se o oddělení intenzivní péče, kde jsou léčeni pacienti s akutními nemocemi interní povahy, u kterých hrozí či nastalo selhání některé z životních funkcí. Vybavení nejmodernější monitorovací technikou umožňuje trvalé sledování životních funkcí nejen na monitoru u lůžka, ale i na centrálním monitoru na pracovišti sester. Jedná se zejména o sledování EKG, TK, P, dechové frekvence, množství kyslíku v krvi, a o invazivní měření TK a centrálního žilního tlaku. JIP je vybaven též moderními přístroji pro přesné dávkování léků, tekutin a umělé výživy.

Další informace

JIP disponuje 4 plně monitorovanými lůžky s možností umělé plicní ventilace.

Garantem péče o pacienty na JIP je anesteziologickoresuscitační oddělení ve spolupráci s interními a chirurgickými konziliáři.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení

Interna

 • Nemocnice Tanvald
 • 26.9.2017

Interní oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty v rozsahu vnitřního lékařství. Na 18 lůžkách zajišťuje základní vyšetření a léčení dospělých pacientů s chorobami srdce, cév, plic, zažívacího traktu, ledvin a krve. Pečuje o nemocné s cukrovkou, s poruchami látkové výměny i o intoxikované. Nad rámec pak hospitalizuje i pacienty jiných oborů, např. neurologicky nemocné, onkologické pacienty či psychiatrické.

Co poskytujeme:

 • základní diagnostický a léčebný režim,
 • základní péči u chorob s předpokládanou či známou interní problematikou,
 • nemocné, jejichž stav to vyžaduje, připravujeme k operacím,
 • interní konziliární službu pro ostatní oddělení,
 • u nemocných s akutním stavem, který je nad rámec možnosti naší nemocnice, nezbytné vyšetření, primární ošetření a zajištění další péče na vyšším pracovišti,
 • péči pro onkologicky nemocné s komplikacemi po onkologické léčbě,
 • hospitalizace před některými invazivními diagnostickými či terapeutickými výkony, především v oblasti zažívacího traktu.

Další informace

Naše nemocnice úzce spolupracuje s nemocnicí v Jablonci nad Nisou a s Krajskou nemocnicí v Liberci. Zaměřujeme se především na doléčení akutních případů a léčbu akutně zhoršených chronicky nemocných pacientů. Naší snahou je spokojenost našich pacientů, která by měla vyplynout především z úlevy od nepříjemné nemoci.

Pokoje jsou standardně vybaveny sociálním zařízením, na vyžádání a se souhlasem ostatních pacientů na pokoji je k dispozici TV přijímač za poplatek 10,- Kč/den.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení

Personál oddělení