Infuzní poradna

Infuzní terapie je léčba, kdy pacientovi podáváme nitrožilně různé infuzní roztoky pro to, abychom docílili uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta. Používané roztoky obsahují potřebné aktivní léčiva. Infuzní terapii využíváme nejen k léčebným účelům, ale i v rámci prevence. Tím, že se léčiva podávají přímo do krevního řečiště, dojde k urychlení nástupu účinků léků obsažených v infuzi. Aplikaci (podání) infuze ordinuje Váš ošetřující lékař z důvodů léčebných nebo preventivních. Doba aplikace je přibližně 60-120 minut.

 

KDE NAJDETE NAŠE PRACOVIŠTĚ INFUZNÍ TERAPIE

Infuze se aplikují v příjemném komfortním prostředí Nemocnice Tanvald, s.r.o. v přízemí budovy „Ředitelství“ v pohodlných a polohovatelných křeslech za stálé přítomnosti zkušeného zdravotnického personálu, s možností sledování TV v průběhu podávání infuze.

 

POSKYTOVANÁ PÉČE

Na základě nálezu ošetřujícího lékaře zajistíme aplikaci těchto typů infuzí:

  • analgetické (proti bolesti), např. u bolestí páteře, kloubů atd.

  • další infuze dle doporučení ošetřujícího lékaře (s výjimkou léčiv s rizikem komplikací)

 

OBJEDNÁNÍ, ORDINAČNÍ HODINY

Pro aplikaci léčby infuzní terapie je nutné se předem objednat.

Každý pacient přicházející na infuzní poradnu z jiných odborných pracovišť musí být vybaven žádankou od svého lékaře. Objednejte se co nejdříve po obdržení žádanky k aplikaci infuze.

DALŠÍ INFORMACE

Po krátké vstupní konzultaci s lékařem absolvujete v naší infuzní místnosti nitrožilní podání infuze pod dohledem infuzní sestry.

Na infuzní léčbu se oblékněte pohodlně, zejména paže, kde bude infuze zavedena, nesmí být přiškrcena těsným rukávem. S sebou si můžete donést pití a popřípadě svačinu (diabetici). K infuzní terapii nedocházejte na lačno a dodržujte pitný režim.

Součástí léčby je pravidelná kontrola krevního tlaku a kontrola klinického stavu zdravotnickým pracovníkem.

Ihned po terapii se lze vrátit k jakékoliv činnosti bez omezení. Jen po dobu 30 minut po aplikaci infuze se nedoporučuje řízení motorového vozidla.

Po ukončení série infuzní terapie obdrží pacient od dozorujícího interního lékaře zprávu o celkovém průběhu léčby pro odesílajícího lékaře.

+420 483 367 306

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 12.00
Úterý 08.00 – 12.00
Středa 08.00 – 12.00
Čtvrtek 08.00 – 12.00
Pátek 08.00 – 12.00

Personál oddělení

Zuzana Maťátková

sestra

+420 483 367 306