Sponzorství

Číslo účtu pro sponzorské dary:

3123800001 / 7910 (var. symbol 6314)