Interní ambulance provádí po předchozím objednání odborná interní vyšetření, interní předoperační vyšetření a dispenzarizaci pacientů se závažnými chorobami interního charakteru, jako např. hypertenzí. Dále jsou v rámci této ambulance prováděna ultrasonografická vyšetření cév dolních končetin a karotid. Interní ambulance slouží rovněž jako příjmová ambulance pro lůžkové oddělení.

+420 483 367 300

URGENTNÍ STAVY A AKUTNÍ PŘÍJMY VYŠETŘUJEME PŘEDNOSTNĚ!

Ordinační doba

Pondělí 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Úterý 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Středa 09.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Čtvrtek
(jen sonografie)
10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Pátek 09.00 – 12.00

Personál oddělení

Alice Fischerová

všeobecná sestra