Interní ambulance provádí po předchozím objednání odborná interní vyšetření, interní předoperační vyšetření a dispenzarizaci pacientů se závažnými chorobami interního charakteru, jako např. hypertenzí. Dále jsou v rámci této ambulance prováděna ultrasonografická vyšetření cév dolních končetin a karotid. Interní ambulance slouží rovněž jako příjmová ambulance pro lůžkové oddělení.

+420 483 367 300

URGENTNÍ STAVY A AKUTNÍ PŘÍJMY VYŠETŘUJEME PŘEDNOSTNĚ!

Ordinační doba

Pondělí10.00 – 12.30
13.15 – 14.00
Úterý08.00 – 12.30
13.15 – 14.00
Středa08.00 – 12.30
13.15 – 14.00
Čtvrtek
(jen sonografie)
10.00 – 12.30
13.15 – 14.00
Pátek08.00 – 12.30

Personál oddělení

MUDr. Marek Janata

Alice Fischerová

sestra