Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
Nemocnice Tanvald.

Pochvaly a doporučení nejvíce potěší osobně, nebo je můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepci a každém oddělení, nebo nám napsat                        na e-mail: sekretariat.tan@mediterra.cz.

Požadavky, nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, nebo Vaše výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb, nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat těmito formami:

Písemná žádost

Žádost zaslaná, nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné žádosti se považuje i žádost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

 

Adresa pro podání písemné žádosti:

Nemocnice Tanvald
Sekretariát ředitele
Nemocniční 287
468 41 Tanvald

1 Step 1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Telefonická žádost

Přijímá pouze sekretariát ředitele na telefonu
+420 483 367 303.


Tato žádost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů žadatele. Podmínkou pro řešení telefonické žádosti je její písemné potvrzení žadatelem (podpis).

Ústní žádost

Ústní žádost lze podat v sekretariátu ředitele nebo v přijímací kanceláři. Zde je učiněn krátký zápis ve dvou vyhotoveních (včetně kontaktních údajů a podpisu žadatele). 

Vámi podaná žádost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dnů od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

Pokud osoba, která podala žádost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením žádosti poskytovatelem zdravotní péče.

Adresa příslušného správního orgánu:

Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80
Liberec 2

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci,
Vedení nemocnice