Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
Nemocnice Tanvald.

Pochvaly a doporučení nejvíce potěší osobně, nebo je můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepci a každém oddělení, nebo nám napsat                        na e-mail: .

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících
se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná stížnost

Stížnost zaslaná, nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

 

Adresa pro podání písemné stížnosti:

Nemocnice Tanvald
Sekretariát ředitele
Nemocniční 287
468 41 Tanvald

  Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

  Telefonická stížnost

  Přijímá pouze sekretariát ředitele na telefonu
  +420 483 367 303.


  Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů žadatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

  Ústní stížnost

  Stěžovatel může stížnost podat i ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice (24/7). Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitelství nemocnice (podání stížnosti je možné v době od 8-16h), kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je každý zaměstnanec, který přijal ústní stížnost, povinen sepsat záznam o ústní podání stížnosti a v nejbližším možném termínu je jej povinen předat asistence NEMTNV k evidenci a přešetření.
  Po sepsání záznamu předá zapisovatel stěžovateli jeho kopii. 

  Vámi podaná stížnost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dní od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

  Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat podnět příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotní péče.

  Adresa příslušného správního orgánu:

  Krajský úřad Libereckého kraje,
  odbor zdravotnictví
  U Jezu 642/2a
  461 80
  Liberec 2

  Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

  Děkujeme za Vaši spolupráci,
  Vedení nemocnice