Jedná se o oddělení intenzivní péče, kde jsou léčeni pacienti s akutními nemocemi interní povahy, u kterých hrozí či nastalo selhání některé z životních funkcí. Vybavení nejmodernější monitorovací technikou umožňuje trvalé sledování životních funkcí nejen na monitoru u lůžka, ale i na centrálním monitoru na pracovišti sester. Jedná se zejména o sledování EKG, TK, P, dechové frekvence, množství kyslíku v krvi, a o invazivní měření TK a centrálního žilního tlaku. JIP je vybaven též moderními přístroji pro přesné dávkování léků, tekutin a umělé výživy.

Další informace

JIP disponuje 4 plně monitorovanými lůžky s možností umělé plicní ventilace.

Garantem péče o pacienty na JIP je anesteziologickoresuscitační oddělení ve spolupráci s interními a chirurgickými konziliáři.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení