Jedná se o oddělení intenzivní péče, kde jsou léčeni pacienti s akutními nemocemi interní povahy, u kterých hrozí či nastalo selhání některé z životních funkcí. Vybavení nejmodernější monitorovací technikou umožňuje trvalé sledování životních funkcí nejen na monitoru u lůžka, ale i na centrálním monitoru na pracovišti sester. Jedná se zejména o sledování EKG, TK, P, dechové frekvence, množství kyslíku v krvi, a o invazivní měření TK a centrálního žilního tlaku. JIP je vybaven též moderními přístroji pro přesné dávkování léků, tekutin a umělé výživy.

Další informace

JIP disponuje 4 plně monitorovanými lůžky s možností umělé plicní ventilace.

Garantem péče o pacienty na JIP je anesteziologickoresuscitační oddělení ve spolupráci s interními a chirurgickými konziliáři.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Vedení oddělení

MUDr. Malikdin Andar

zastupující lékař

tel.: +420 483 367 331
malikdin.andar@mediterra.cz

MUDr. Dita Šimečková

vedoucí lékař

tel.: +420 483 367 331
dita.simeckova@mediterra.cz

Mgr. Silvia Bukaiová

vrchní a staniční sestra

tel.: +420 483 367 331
silvia.bukaiova@mediterra.cz

Ke stažení