Gastroenterologická ambulance provádí vyšetření pacientů s poruchami a chorobami trávícího traktu. Jde jednak o ultrasonografická vyšetření, dále o gastrofibroskopie, koloskopie a rektosigmoideoskopie. Dále vede dispenzář pacientů s vybranými onemocněními trávícího traktu a hepatální poradnu. V součinnosti s lůžkovým oddělením provádí při krátkodobé hospitalizaci některé výkony – snesení polypů ve tlustém střevě, jaterní punkci apod.

Ordinační doba po předchozím objednání.

+420 483 367 318

Recepce

+420 483 367 311

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Úterý 08.00 – 12.00
13.30 – 17.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ
Středa 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Čtvrtek 08.00 – 12.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Pátek 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ