Fyzioterapie

Fyzikální terapie

 • elektroterapie
  • galvanizace
  • iontoforéza
  • diadynamik (DD proudy)
  • IF
  • SF (interferenční středofrekvenční proudy)
  • TENS
  • končetinová galvanická lázeň
  • magnetoterapie
  • ultrasonoterapie (ultrazvuk pulzní, kontinuální)
  • BTL Emsella TM
  • VELUS JET (suchá masážní vana)

 

 • kineziologický rozbor
 • léčebná tělesná výchova individuální s využitím analytických i syntetických metod
  • PNF
  • škola zad
  • senzomotorická stimulace
  • Schroth
  • Bazální stimulace
  • Brügger
  • McKenzie – základy
  • spirální dynamika – základy
  • Mojžíšová – základy
  • respirační fyzioterapie

 

 • léčebná tělesná výchova pod dohledem na přístrojích
 • instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • nácvik lokomoce a mobility, aktivit denního života(nácvik chůze, užívaní protetických pomůcek…), LTV na labilních podložkách
 • mobilizace periferních kloubů i páteře
 • techniky měkkých tkání s předehřátím (PIR, stretching, uvolňování fascií, míčkování…)
 • masáže reflexní a vazivové
 • kinesiotaping

Personál oddělení

Vlasta BOCHOVÁ

vedoucí rehabilitačního oddělení, fyzioterapeut

Monika SEIDELOVÁ

fyzioterapeut

Kateřina JENÍKOVÁ

fyzioterapeut

Iveta DUBSKÁ

fyzioterapeut

DiS. Hana NOVÁKOVÁ

fyzioterapeut

Nikola VODIČKOVÁ

fyzioterapeut

Petra ŠPICAROVÁ

sanitářka

+420 483 367 319

Ordinační doba

Pondělí 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Úterý 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Středa 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Čtvrtek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Pátek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Objednací doba

U chronických ošetření cca 8 týdnů.