Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

+420 483 367 357

Ordinační doba

Pondělí07.30 – 15.00MUDr. Strašlipková Vladana
Úterý07.30 – 15.00MUDr. Strašlipková Vladana
Čtvrtek07.45 – 12.00MUDr. Štajglová Petra

Personál oddělení

MUDr. Strašlipková Vladana

lékař

MUDr. Štajglová Petra

lékař

Soňa Masaříková

sestra