Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

+420 483 367 357

Ordinační doba

Pondělí 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana
Úterý 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana

Personál oddělení

MUDr. Strašlipková Vladana

lékař

Helena Novotná

sestra