Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je v provozu od července roku 2010. Od přestavby v roce 2017 disponuje toto oddělení 22 lůžky s patřičným moderním vybavením.


Pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, fyzioterapii a adekvátní výživu pomocí PEG nebo NGS.

Další informace

V případě potřeby je zabezpečena péče konziliárních odborných vyšetření. Toto oddělení úzce spolupracuje s oddělením následné intenzivní péče (NIP), které o naše pacienty pečuje již od roku 2003.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení