Chirurgická ambulance zajišťuje:

 • ošetření lehčích úrazů
 • ambulantní chirurgické zákroky
 • ošetření chronicky chirurgicky nemocných pacientů
 • konsiliární vyšetření

+420 483 367 313

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ                    

Chirurgická ambulance je v provozu od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hod.

Pacienti vyžadující chirurgické ošetření mimo ordinační dobu

budou ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, v Nemocnici Jablonec nad Nisou.

 

Akutní stavy a úrazy jsou ošetřeny přednostně.
Do poraden je potřeba se objednat předem. 

Ordinační doba

Pondělí08.00 – 17.00
Úterý08.00 – 17.00
Středa08.00 – 17.00
Čtvrtek08.00 – 17.00
Pátek08.00 – 17.00

 

polední pauza 12.00 – 13.00

 

 

 

 

Personál ambulance a poraden

MUDr. Anatolij Fales

vedoucí lékař

tel.: +420 483 367 313
anatolij.fales@mediterra.cz

Beáta Fedáková

sestra

Michaela Zamlová

sestra

Cévní a indikační poradna

 • péče o pacienty s onemocněním, které lze vyléčit pouze operací (kýly, chronické záněty žlučníku, apod.)
 • poradenství pro pacienty se žilním onemocněním, indikace k operaci, sklerotizace
 • převazy a kontroly po operacích
 • poradenství pro pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin včetně zajištění vyšetření a výkonů na radiodiagnostických a cévních pracovištích spádových nemocnic

Ordinační doba

    Úterý

1x měsíčně

8.00 – 17.00

MUDr. Jakub Musil

lékař

tel.: +420 483 367 313 – objednání
tel.: +420 483 367 314 – v den poradny

Urologická poradna

 • poradenství pro urologické pacienty včetně ultrazvukového vyšetření
 • kontroly a dispenzarizace pacientů po urologických operacích a pacientů léčených konzervativně

Do poradny je potřeba se objednat předem.

Ordinační doba

Středa8.00 – 12.00

MUDr. Soňa Všetičková

lékař

tel.: +420 483 367 313 – objednání
tel.: +420 483 367 314 – v den poradny

 

 

 

Proktologická poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním konečníku a řitě
 • vyšetření – rektoskopie, anoskopie
 • ambulantní léčba hemeroidů Barronovou ligací

Ordinační doba

Středa13.30 – 15.00
Pátek13.30 – 15.00

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

Poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

 • odstranění podkožních a kožních útvarů, pigmentových skvrn s následnou kožní plastikou vzniklých defektů
 • dispenzarizace pacientů po odstranění některých kožních nádorů ve spolupráci s kožním lékařem

Ordinační doba

Čtvrtek13.30 – 16.00

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313