Oddělení následné péče bylo po přestavbě v roce 2013 rozšířeno na 35 lůžek. Jedná se o moderní lůžkové oddělení, které poskytuje péči pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění, dlouhodobě pracuje se svými pacienty, rozvíjí jejich rehabilitační a sebeobslužné techniky, zlepšuje péči o vlastní osobu a soběstačnost. Umožňuje jim tak opětovné začlenění do běžného života. Po rekonstrukci zde byla zřízena plně vybavená denní místnost k provádění pracovní terapie.

(Důležité: Nezaměňovat se zařízením CEDR, které je nad tanvaldskou nemocnicí a patří Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.)

Další informace

Péče je hrazena pojišťovnou, je však časově omezena podmínkami zdravotních pojišťoven na dobu 90 dnů. K hospitalizaci jsou dále přijímáni pacienti s vleklými vertebrogenními obtížemi k intravenózní aplikaci analgetických směsí a šetrné rehabilitaci. Hospitalizaci lze domluvit i pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu,ale především ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Pokoje oddělení následné péče jsou standardně vybaveny sociálním zařízením, na vyžádání je k dispozici TV za poplatek 10,-Kč/den.

Návštěvní hodiny

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Ke stažení