V naší Tanvaldské nemocnici byl instalovaný první rentgen s přímou digitalizací v našem regionu – AGFA DR 400.

Obrovským přínosem je skutečnost, že přechodem na přímou digitalizací se snížila radiační dávka na pacienta. Při běžně prováděných vyšetřeních se snížila oproti historickému filmovému provozu o více jak 60%.

Zefektivnila se tím práce celého oddělení, zvýšila se kvalita RTG snímku s vlivem na přesnější stanovení diagnózy, snížil se počet nutnosti opakování snímků a čas strávený v čekárně spojený s ověřením, zda je snímek kvalitní.

Digitální snímky jsou k náhledu ihned, a je možné, je dále distribuovat elektronickou cestou dalším pracovištím v regionu, včetně nemocnice v Jablonci nad Nisou, nebo Krajské Nemocnice Liberec.

Přehled vyšetření na RTG oddělení

Sonografie

  • vyšetření orgánů epigastria
  • ledvin
  • močového měchýře
  • prostaty varlat a nadvarlat štítné žlázy

 

RTG vyšetření

  • skiagrafie
  • srdce a plíce, ledviny, břicho
  • skelet (lebka, páteř, pánev, kosti končetin a klouby)
  • tomografie plic, skeletu, ledvin

+420 483 367 308

Ordinační doba

Pondělí – pátek07.00 – 19.30
Sobota, neděle, svátky08.00 – 11.00

Objednací doba

U neakutních vyšetření do 2 týdnů.

Personál oddělení

MUDr. Karel Machač

lékař (specilaizace sonografická vyšetření)

Lucie Žežulková

vedoucí laborant

Popisy RTG snímků provádí lékaři Nemocnice Liberec.