Infuzní poradna

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.3.2024

Infuzní poradna

Infuzní terapie je léčba, kdy pacientovi podáváme nitrožilně různé infuzní roztoky pro to, abychom docílili uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta. Používané roztoky obsahují potřebné aktivní léčiva. Infuzní terapii využíváme nejen k léčebným účelům, ale i v rámci prevence. Tím, že se léčiva podávají přímo do krevního řečiště, dojde k urychlení nástupu účinků léků obsažených v infuzi. Aplikaci (podání) infuze ordinuje Váš ošetřující lékař z důvodů léčebných nebo preventivních. Doba aplikace je přibližně 60-120 minut.

 

KDE NAJDETE NAŠE PRACOVIŠTĚ INFUZNÍ TERAPIE

Infuze se aplikují v příjemném komfortním prostředí Nemocnice Tanvald, s.r.o. v přízemí budovy „Ředitelství“ v pohodlných a polohovatelných křeslech za stálé přítomnosti zkušeného zdravotnického personálu, s možností sledování TV v průběhu podávání infuze.

 

POSKYTOVANÁ PÉČE

Na základě nálezu ošetřujícího lékaře zajistíme aplikaci těchto typů infuzí:

 • analgetické (proti bolesti), např. u bolestí páteře, kloubů atd.

 • další infuze dle doporučení ošetřujícího lékaře (s výjimkou léčiv s rizikem komplikací)

 

OBJEDNÁNÍ, ORDINAČNÍ HODINY

Pro aplikaci léčby infuzní terapie je nutné se předem objednat.

Každý pacient přicházející na infuzní poradnu z jiných odborných pracovišť musí být vybaven žádankou od svého lékaře. Objednejte se co nejdříve po obdržení žádanky k aplikaci infuze.

DALŠÍ INFORMACE

Po krátké vstupní konzultaci s lékařem absolvujete v naší infuzní místnosti nitrožilní podání infuze pod dohledem infuzní sestry.

Na infuzní léčbu se oblékněte pohodlně, zejména paže, kde bude infuze zavedena, nesmí být přiškrcena těsným rukávem. S sebou si můžete donést pití a popřípadě svačinu (diabetici). K infuzní terapii nedocházejte na lačno a dodržujte pitný režim.

Součástí léčby je pravidelná kontrola krevního tlaku a kontrola klinického stavu zdravotnickým pracovníkem.

Ihned po terapii se lze vrátit k jakékoliv činnosti bez omezení. Jen po dobu 30 minut po aplikaci infuze se nedoporučuje řízení motorového vozidla.

Po ukončení série infuzní terapie obdrží pacient od dozorujícího interního lékaře zprávu o celkovém průběhu léčby pro odesílajícího lékaře.

+420 483 367 306

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 12.00
Úterý 08.00 – 12.00
Středa 08.00 – 12.00
Čtvrtek 08.00 – 12.00
Pátek 08.00 – 12.00

Personál oddělení

Zuzana Maťátková

sestra

+420 483 367 306

RTG vyšetření

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

V naší Tanvaldské nemocnici byl instalovaný první rentgen s přímou digitalizací v našem regionu – AGFA DR 400.

Obrovským přínosem je skutečnost, že přechodem na přímou digitalizaci se značně zvýšila kvalita obrazu a zároveň se citelně snížila radiační zátěž pro pacienty. Při běžně prováděných vyšetřeních se snížila oproti historickému filmovému provozu o více jak 60%.

Zefektivnila se tím práce celého oddělení, zvýšila se kvalita RTG snímku s vlivem na přesnější stanovení diagnózy, snížil se počet nutnosti opakování snímků a čas strávený v čekárně spojený s ověřením, zda je snímek kvalitní.

Digitální snímky jsou k náhledu ihned, a je možné, je dále distribuovat elektronickou cestou dalším pracovištím v regionu, včetně nemocnice v Jablonci nad Nisou, nebo Krajské Nemocnice Liberec.

Přehled vyšetření na RTG oddělení

RTG vyšetření

 • srdce a plíce, ledviny, břicho
 • skelet (lebka, páteř, pánev, kosti končetin a klouby)

Sonografie

 • vyšetření orgánů epigastria
 • ledvin
 • močového měchýře

Skiagrafie

+420 483 367 308

Ordinační doba

Pondělí: 07.00 – 17.30
Úterý: 07.00 – 18.00
Středa: 07.00 – 17.30
Čtvrtek: 07.00 – 17.30
Pátek: 07.00 – 17.30
Sobota, neděle, svátky: 07.30 – 11.00

Objednací doba

U neakutních vyšetření do 2 týdnů.

Personál oddělení

MUDr. Eva Kolářová

lékař

Lucie Žežulková

vedoucí radiologická asistentka

Jan Kubín

radiologický asistent

Popisy RTG snímků provádí lékaři Nemocnice Liberec.

Fyzioterapie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Fyzioterapie

Fyzikální terapie

 • elektroterapie
  • galvanizace
  • iontoforéza
  • diadynamik (DD proudy)
  • IF
  • SF (interferenční středofrekvenční proudy)
  • TENS
  • končetinová galvanická lázeň
  • magnetoterapie
  • ultrasonoterapie (ultrazvuk pulzní, kontinuální)
  • BTL Emsella TM
  • VELUS JET (suchá masážní vana)

 

 • kineziologický rozbor
 • léčebná tělesná výchova individuální s využitím analytických i syntetických metod
  • PNF
  • škola zad
  • senzomotorická stimulace
  • Schroth
  • Bazální stimulace
  • Brügger
  • McKenzie – základy
  • spirální dynamika – základy
  • Mojžíšová – základy
  • respirační fyzioterapie

 

 • léčebná tělesná výchova pod dohledem na přístrojích
 • instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • nácvik lokomoce a mobility, aktivit denního života(nácvik chůze, užívaní protetických pomůcek…), LTV na labilních podložkách
 • mobilizace periferních kloubů i páteře
 • techniky měkkých tkání s předehřátím (PIR, stretching, uvolňování fascií, míčkování…)
 • masáže reflexní a vazivové
 • kinesiotaping

Personál oddělení

Vlasta BOCHOVÁ

vedoucí rehabilitačního oddělení, fyzioterapeut

Monika SEIDELOVÁ

fyzioterapeut

Kateřina JENÍKOVÁ

fyzioterapeut

Iveta DUBSKÁ

fyzioterapeut

DiS. Hana NOVÁKOVÁ

fyzioterapeut

Nikola VODIČKOVÁ

fyzioterapeut

Petra ŠPICAROVÁ

sanitářka

+420 483 367 319

Ordinační doba

Pondělí 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Úterý 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Středa 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Čtvrtek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Pátek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Objednací doba

U chronických ošetření cca 8 týdnů.

Gastroenterologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Gastroenterologická ambulance provádí vyšetření pacientů s poruchami a chorobami trávícího traktu. Jde jednak o ultrasonografická vyšetření, dále o gastrofibroskopie, koloskopie a rektosigmoideoskopie. Dále vede dispenzář pacientů s vybranými onemocněními trávícího traktu a hepatální poradnu. V součinnosti s lůžkovým oddělením provádí při krátkodobé hospitalizaci některé výkony – snesení polypů ve tlustém střevě, jaterní punkci apod.

Ordinační doba po předchozím objednání.

+420 483 367 318

Recepce

+420 483 367 311

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Úterý 08.00 – 12.00
13.30 – 17.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ
Středa 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Čtvrtek 08.00 – 12.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Pátek 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ

Diabetologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

+420 483 367 357

Ordinační doba

Pondělí 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana
Úterý 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana

Personál oddělení

MUDr. Strašlipková Vladana

lékař

Helena Novotná

sestra

Kardiologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Kardiologická ambulance provádí specializovaná vyšetření pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému, zátěžové testy (ergometrie), 24 hodinovou monitoraci EKG a TK, echokardiografická vyšetření a ve spolupráci s vyššími pracovišti (Kardiocentrum Liberec aj.) indikuje rizikové pacienty k neinvazivním i invazivním zákrokům.

+420 483 367 300

Ordinační doba

Středa
(ergometrie)
07.00 – 12.00
13.15 – 14.30
Čtvrtek 07.00 – 12.00
13.15 – 14.30
Pátek 07.00 – 12.00
13.15 – 14.30

Ordinační doba Po-Pá po předchozím objednání.

Personál oddělení

Alice Fischerová

všeobecná sestra

Interna

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Interní ambulance provádí po předchozím objednání odborná interní vyšetření, interní předoperační vyšetření a dispenzarizaci pacientů se závažnými chorobami interního charakteru, jako např. hypertenzí. Dále jsou v rámci této ambulance prováděna ultrasonografická vyšetření cév dolních končetin a karotid. Interní ambulance slouží rovněž jako příjmová ambulance pro lůžkové oddělení.

+420 483 367 300

URGENTNÍ STAVY A AKUTNÍ PŘÍJMY VYŠETŘUJEME PŘEDNOSTNĚ!

Ordinační doba

Pondělí 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Úterý 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Středa 09.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Čtvrtek
(jen sonografie)
10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Pátek 09.00 – 12.00

Personál oddělení

Alice Fischerová

všeobecná sestra

Chirurgie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Chirurgická ambulance zajišťuje:

 • ošetření lehčích úrazů
 • ambulantní chirurgické zákroky
 • ošetření chronicky chirurgicky nemocných pacientů
 • konsiliární vyšetření

Objednávání do poraden:

Poradny:
urologická, ortopedická, kožní,
poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

+420 483 367 314

pouze v pondělí
8:00 – 12:00

Proktologická poradna

+420 483 367 313

pondělí – pátek
15:00 – 16:30

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Chirurgická ambulance je v provozu od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hod.

Poslední pacient bude ošetřen v 16:30 hod.

Pacienti vyžadující chirurgické ošetření mimo ordinační dobu

budou ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, v Nemocnici Jablonec nad Nisou.

 

Akutní stavy a úrazy jsou ošetřeny přednostně.
Do poraden je potřeba se objednat předem. 

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Úterý 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Středa 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Čtvrtek 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Pátek 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00

Personál ambulance a poraden

Beáta Fedáková

všeobecná sestra

Michaela Zamlová

všeobecná sestra

Urologická poradna

 • poradenství pro urologické pacienty včetně ultrazvukového vyšetření
 • kontroly a dispenzarizace pacientů po urologických operacích a pacientů léčených konzervativně

Do poradny je potřeba se objednat předem.

Ordinační doba

Středa 8.00 – 12.00

MUDr. Soňa Všetičková

lékař

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)
tel.: +420 483 367 314 – den ordinace, konzultace výsledků (St 11.00-12.00)

Proktologická poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním konečníku a řitě
 • vyšetření – rektoskopie, anoskopie
 • ambulantní léčba hemeroidů Barronovou ligací

Ordinační doba

Středa 14.00 – 16.30
Pátek 15.00 – 16.30

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

tel.: +420 483 367 313 – objednání (Po-Pá 15.00-16.30)

Poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

 • odstranění podkožních a kožních útvarů, pigmentových skvrn s následnou kožní plastikou vzniklých defektů
 • dispenzarizace pacientů po odstranění některých kožních nádorů ve spolupráci s kožním lékařem

Ordinační doba

Čtvrtek 13.30 – 16.00

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

tel.: +420 483 367 313 – objednání (Pondělí 8.00-12.00)

Kožní poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním kůže
 • kontrola znamének a jejich dispenzarizace moderním dermatoskopem DELTA 30
 • kryoterapie tekutým dusíkem pomocí CRYOSPRAY CS.1
 • ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
  • aplikace tekutého dusíku na virové a stařecké bradavice
         • 50,- Kč / 1-5 ks
  • aplikace tekutého dusíku na virové a stařecké bradavice
         • 100,- Kč / více jak 5 ks
  • aplikace tekutého dusíku na odstranění fibromatoidních výrůstků
         • 100,- Kč / 1 sezení
  • aplikace tekutého dusíku do kštice na podporu růstu vlasů (sněžení)
         • 100,- Kč / 1 sezení
  • kosmetické excize
         • 1.000,- / 1-2 afekce velikosti do 2 cm

Ordinační doba

Čtvrtek 8.00 – 12.00

MUDr. Xenie Cázerová

lékař

tel.: +420 483 367 314

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)

Ortopedická poradna

 • komplexní ortopedické vyšetření
 • indikace k operaci
 • pooperační kontrolní vyšetření
 • dispenzarizace ortopedických onemocnění

Ordinační doba

Pátek 08.00 – 14.00

MUDr. Malikdin Andar

lékař

tel.: +420 483 367 314

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)