RTG vyšetření

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

V naší Tanvaldské nemocnici byl instalovaný první rentgen s přímou digitalizací v našem regionu – AGFA DR 400.

Obrovským přínosem je skutečnost, že přechodem na přímou digitalizaci se značně zvýšila kvalita obrazu a zároveň se citelně snížila radiační zátěž pro pacienty. Při běžně prováděných vyšetřeních se snížila oproti historickému filmovému provozu o více jak 60%.

Zefektivnila se tím práce celého oddělení, zvýšila se kvalita RTG snímku s vlivem na přesnější stanovení diagnózy, snížil se počet nutnosti opakování snímků a čas strávený v čekárně spojený s ověřením, zda je snímek kvalitní.

Digitální snímky jsou k náhledu ihned, a je možné, je dále distribuovat elektronickou cestou dalším pracovištím v regionu, včetně nemocnice v Jablonci nad Nisou, nebo Krajské Nemocnice Liberec.

Přehled vyšetření na RTG oddělení

RTG vyšetření

 • srdce a plíce, ledviny, břicho
 • skelet (lebka, páteř, pánev, kosti končetin a klouby)

Sonografie

 • vyšetření orgánů epigastria
 • ledvin
 • močového měchýře

Skiagrafie

+420 483 367 308

Ordinační doba

Pondělí: 07.00 – 17.30
Úterý: 07.00 – 18.00
Středa: 07.00 – 17.30
Čtvrtek: 07.00 – 17.30
Pátek: 07.00 – 17.30
Sobota, neděle, svátky: 07.30 – 11.00

Objednací doba

U neakutních vyšetření do 2 týdnů.

Personál oddělení

MUDr. Eva Kolářová

lékař

Lucie Žežulková

vedoucí radiologická asistentka

Jan Kubín

radiologický asistent

Popisy RTG snímků provádí lékaři Nemocnice Liberec.

Fyzioterapie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Fyzioterapie

Fyzikální terapie

 • elektroterapie
  • galvanizace
  • iontoforéza
  • diadynamik (DD proudy)
  • IF
  • SF (interferenční středofrekvenční proudy)
  • TENS
  • končetinová galvanická lázeň
  • magnetoterapie
  • ultrasonoterapie (ultrazvuk pulzní, kontinuální)
  • BTL Emsella TM

 

 • kineziologický rozbor
 • léčebná tělesná výchova individuální s využitím analytických i syntetických metod
  • PNF
  • škola zad
  • senzomotorická stimulace
  • Schroth
  • Bazální stimulace
  • Brügger
  • McKenzie – základy
  • spirální dynamika – základy
  • Mojžíšová – základy
  • respirační fyzioterapie

 

 • léčebná tělesná výchova pod dohledem na přístrojích
 • instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • nácvik lokomoce a mobility, aktivit denního života(nácvik chůze, užívaní protetických pomůcek…), LTV na labilních podložkách
 • mobilizace periferních kloubů i páteře
 • techniky měkkých tkání s předehřátím (PIR, stretching, uvolňování fascií, míčkování…)
 • masáže reflexní a vazivové
 • kinesiotaping

Personál oddělení

Vlasta BOCHOVÁ

vedoucí rehabilitačního oddělení, fyzioterapeut

Dana NAJMANOVÁ

Monika SEIDELOVÁ

fyzioterapeut

Kateřina JENÍKOVÁ

fyzioterapeut

Iveta DUBSKÁ

fyzioterapeut

DiS. Hana NOVÁKOVÁ

fyzioterapeut

Nikola VODIČKOVÁ

fyzioterapeut

Petra ŠPICAROVÁ

sanitářka

+420 483 367 319

Ordinační doba

Pondělí 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Úterý 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Středa 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Čtvrtek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Pátek 06.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Objednací doba

U chronických ošetření cca 8 týdnů.

Gastroenterologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Gastroenterologická ambulance provádí vyšetření pacientů s poruchami a chorobami trávícího traktu. Jde jednak o ultrasonografická vyšetření, dále o gastrofibroskopie, koloskopie a rektosigmoideoskopie. Dále vede dispenzář pacientů s vybranými onemocněními trávícího traktu a hepatální poradnu. V součinnosti s lůžkovým oddělením provádí při krátkodobé hospitalizaci některé výkony – snesení polypů ve tlustém střevě, jaterní punkci apod.

Ordinační doba po předchozím objednání.

+420 483 367 318

Recepce

+420 483 367 311

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Úterý 08.00 – 12.00
13.30 – 17.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ
Středa 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Čtvrtek 08.00 – 12.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Helena LAURINOVÁ
Pátek 08.00 – 13.00
13.30 – 15.00
odpoledne poradna,
endoskopická vyšetření po celý den
MUDr. Pavla VAŇKOVÁ

Objednací doba

U preventivních vyšetření do 4 týdnů.

Personál oddělení

MUDr. Pavla VAŇKOVÁ

MUDr. Helena LAURINOVÁ

MUDr. Anatolij FALES

lékař

Jana Žillová

sestra

Věra SMOLEŇÁKOVÁ

sestra

Klára NICKOVÁ

sestra

Diabetologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

+420 483 367 357

Ordinační doba

Pondělí 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana
Úterý 07.30 – 15.00 MUDr. Strašlipková Vladana

Personál oddělení

MUDr. Strašlipková Vladana

lékař

Helena Novotná

sestra

Kardiologie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Kardiologická ambulance provádí specializovaná vyšetření pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému, zátěžové testy (ergometrie), 24 hodinovou monitoraci EKG a TK, echokardiografická vyšetření a ve spolupráci s vyššími pracovišti (Kardiocentrum Liberec aj.) indikuje rizikové pacienty k neinvazivním i invazivním zákrokům.

+420 483 367 300

Ordinační doba

Středa
(ergometrie)
07.00 – 12.00
13.15 – 14.30
Čtvrtek 07.00 – 12.00
13.15 – 14.30
Pátek 07.00 – 12.00
13.15 – 14.30

Ordinační doba Po-Pá po předchozím objednání.

Personál oddělení

MUDr. Josef Pola

Alice Fischerová

všeobecná sestra

Interna

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Interní ambulance provádí po předchozím objednání odborná interní vyšetření, interní předoperační vyšetření a dispenzarizaci pacientů se závažnými chorobami interního charakteru, jako např. hypertenzí. Dále jsou v rámci této ambulance prováděna ultrasonografická vyšetření cév dolních končetin a karotid. Interní ambulance slouží rovněž jako příjmová ambulance pro lůžkové oddělení.

+420 483 367 300

URGENTNÍ STAVY A AKUTNÍ PŘÍJMY VYŠETŘUJEME PŘEDNOSTNĚ!

Ordinační doba

Pondělí 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Úterý 10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Středa 09.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Čtvrtek
(jen sonografie)
10.00 – 12.00
13.30 – 14.30
Pátek 09.00 – 12.00

Personál oddělení

MUDr. Marek Janata

Alice Fischerová

všeobecná sestra

Chirurgie

 • Nemocnice Tanvald
 • 1.10.2017

Chirurgická ambulance zajišťuje:

 • ošetření lehčích úrazů
 • ambulantní chirurgické zákroky
 • ošetření chronicky chirurgicky nemocných pacientů
 • konsiliární vyšetření

Objednávání do poraden:

Poradny:
urologická, ortopedická, kožní,
poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

+420 483 367 314

pouze v pondělí
8:00 – 12:00

Proktologická poradna

+420 483 367 313

pondělí – pátek
15:00 – 16:30

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Chirurgická ambulance je v provozu od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hod.

Poslední pacient bude ošetřen v 16:30 hod.

Pacienti vyžadující chirurgické ošetření mimo ordinační dobu

budou ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, v Nemocnici Jablonec nad Nisou.

 

Akutní stavy a úrazy jsou ošetřeny přednostně.
Do poraden je potřeba se objednat předem. 

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Úterý 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Středa 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Čtvrtek 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00
Pátek 08.00 – 12.30
13.00 – 17.00

Personál ambulance a poraden

MUDr. Anatolij Fales

vedoucí lékař

tel.: +420 483 367 313
anatolij.fales@mediterra.cz

Beáta Fedáková

všeobecná sestra

Michaela Zamlová

všeobecná sestra

Urologická poradna

 • poradenství pro urologické pacienty včetně ultrazvukového vyšetření
 • kontroly a dispenzarizace pacientů po urologických operacích a pacientů léčených konzervativně

Do poradny je potřeba se objednat předem.

Ordinační doba

Středa 8.00 – 12.00

MUDr. Soňa Všetičková

lékař

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)
tel.: +420 483 367 314 – den ordinace, konzultace výsledků (St 11.00-12.00)

Proktologická poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním konečníku a řitě
 • vyšetření – rektoskopie, anoskopie
 • ambulantní léčba hemeroidů Barronovou ligací

Ordinační doba

Středa 14.00 – 16.30
Pátek 15.00 – 16.30

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

tel.: +420 483 367 313 – objednání (Po-Pá 15.00-16.30)

Poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

 • odstranění podkožních a kožních útvarů, pigmentových skvrn s následnou kožní plastikou vzniklých defektů
 • dispenzarizace pacientů po odstranění některých kožních nádorů ve spolupráci s kožním lékařem

Ordinační doba

Čtvrtek 13.30 – 16.00

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

tel.: +420 483 367 313 – objednání (Pondělí 8.00-12.00)

Kožní poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním kůže
 • kontrola znamének a jejich dispenzarizace moderním dermatoskopem DELTA 30
 • kryoterapie tekutým dusíkem pomocí CRYOSPRAY CS.1
 • ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
  • aplikace tekutého dusíku na virové a stařecké bradavice
         • 50,- Kč / 1-5 ks
  • aplikace tekutého dusíku na virové a stařecké bradavice
         • 100,- Kč / více jak 5 ks
  • aplikace tekutého dusíku na odstranění fibromatoidních výrůstků
         • 100,- Kč / 1 sezení
  • aplikace tekutého dusíku do kštice na podporu růstu vlasů (sněžení)
         • 100,- Kč / 1 sezení
  • kosmetické excize
         • 1.000,- / 1-2 afekce velikosti do 2 cm

Ordinační doba

Čtvrtek 8.00 – 12.00

MUDr. Xenie Cázerová

lékař

tel.: +420 483 367 314

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)

Ortopedická poradna

 • komplexní ortopedické vyšetření
 • indikace k operaci
 • pooperační kontrolní vyšetření
 • dispenzarizace ortopedických onemocnění

Ordinační doba

Pátek 08.00 – 14.00

MUDr. Malikdin Andar

lékař

tel.: +420 483 367 314

tel.: +420 483 367 314 – objednání (Po 8.00-12.00)