Re-akreditační šetření v Nemocnici Tanvald

  • Nemocnice Tanvald
  • 24.4.2019

Po třech letech jsme opět velmi úpěšně prošli akreditačním šetřením zahrnujícím hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Ve dnech 16. – 17. 4. 2019 v Nemocnici Tanvald proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Spojená akreditační komise ocenila snahu managementu i pracovníků Nemocnice Tanvald o zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů účastí v akreditačním procesu.

Průměr hodnocení všech standardů je 9,9.