POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Následná péče
Domácí řád ONP

Prohlédněte si domácí řád oddělení.

Oddělení následné péče

Oddělení následné péče bylo po přestavbě v roce 2013 rozšířeno na 35 lůžek. Jedná se o moderní lůžkové oddělení, které poskytuje péči pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění, dlouhodobě pracuje se svými pacienty, rozvíjí jejich rehabilitační a sebeobslužné techniky, zlepšuje péči o vlastní osobu a soběstačnost. Umožňuje jim tak opětovné začlenění do běžného života. Po rekonstrukci zde byla zřízena plně vybavená denní místnost k provádění pracovní terapie.

Péče je hrazena pojišťovnou, je však časově omezena podmínkami zdravotních pojišťoven na dobu 90 dnů. K hospitalizaci jsou dále přijímáni pacienti s vleklými vertebrogenními obtížemi k intravenózní aplikaci analgetických směsí a šetrné rehabilitaci.

Hospitalizaci lze domluvit i pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu,ale především ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Pokoje oddělení následné péče jsou standardně vybaveny sociálním zařízením, na vyžádání je k dispozici TV za poplatek 10,-Kč/den.

Vedení

MUDr. Alena Reichel-Drašnarová
primář oddělení

tel.: +420 483 367 328

alena.reichel-drasnarova@mediterra.cz

Jana Sýkorová
vrchní a staniční sestra

tel.: +420 483 367 328

jana.sykorova@mediterra.cz