POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Domácí řád DIOP

Prohlédněte si domácí řád oddělení.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je v provozu od července roku 2010. Od přestavby v roce 2012 disponuje toto oddělení 12 lůžky s patřičným moderním vybavením.

Pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, fyzioterapii a adekvátní výživu pomocí PEG nebo NGS.

V případě potřeby je zabezpečena péče konziliárních odborných vyšetření. Toto oddělení úzce spolupracuje s oddělením následné intenzivní péče (NIP), které o naše pacienty pečuje již od roku 2003.

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Vedení

MUDr. Pavel Wetcke
primář oddělení

tel.: +420 483 367 323

pavel.wetcke@mediterra.cz

Bc. Viktor Šimůnek
vrchní a staniční sestra
vedoucí auditní skupiny nemocnice Tanvald

tel.: +420 483 367 346

viktor.simunek@mediterra.cz