POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Následná intenzivní péče
Domácí řád DIP

Prohlédněte si domácí řád oddělení.

Následná intenzivní péče

Oddělení následné intenzivní péče (původně OCHRIP) bylo v nemocnici Tanvald založeno v roce 2003 a původně disponovalo čtyřmi lůžky. V roce 2004 byl počet lůžek rozšířen na šest.

V roce 2007 prošlo oddělení celkovou rekonstrukcí a došlo k navýšení kapacity lůžek na deset. V roce 2007 bylo oddělení jedno z nejmoderněji vybavených oddělení tohoto typu v ČR. V roce 2010 bylo oddělení přejmenováno na DIP (Dlouhodobá intenzivní péče) a rozšířeno na 13 lůžek. Od 1.4.2012 došlo ke změně názvu na Následná intezivní péče (NIP).

V současné době je na oddělení 20 lůžek. Na oddělení NIP jsou léčeni pacienti vyžadující dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči po stabilizaci kritického stavu. Nejčastěji se jedná o pacienty po prodělaných polytraumatech, po kraniocerebrálních poraněních, po cévních mozkových příhodách, pacienty s neurologickými degenerativními onemocněními a pacienty s chronickým postižením plic a kardiálním selháním. Důraz je kladen především na rehabilitaci. Koncepce tohoto oddělení vychází ze systému, jež se osvědčil na řadě zahraničních pracovišť.

Lůžka jsou vybavena, podobně jako na oddělení ARO, přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, přístroji pro přesné dávkování léků i infuzních roztoků a dýchacími přístroji pro pacienty vyžadující dlouhodobou podporu ventilace.

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Vedení

MUDr. Pavel Wetcke
primář oddělení

tel.: +420 483 367 323

pavel.wetcke@mediterra.cz

Bc. Lucie HOFMANOVÁ
vrchní a staniční sestra NIP 1

tel.: +420 483 367 348

lucie.hofmanova@mediterra.cz

Radka STREJCOVSKÁ
vrchní a staniční sestra NIP 2

tel.: +420 483 367 348

radka.strejcovska@mediterra.cz