POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Jednotka intenzivní péče
Domácí řád JIP

Prohlédněte si domácí řád oddělení.

Jednotka intenzivní péče

Jedná se o oddělení intenzivní péče, kde jsou léčeni pacienti s akutními nemocemi interní povahy, u kterých hrozí či nastalo selhání některé z životních funkcí. Vybavení nejmodernější monitorovací technikou umožňuje trvalé sledování životních funkcí nejen na monitoru u lůžka, ale i na centrálním monitoru na pracovišti sester. Jedná se zejména o sledování EKG, TK, P, dechové frekvence, množství kyslíku v krvi, a o invazivní měření TK a centrálního žilního tlaku. JIP je vybaven též moderními přístroji pro přesné dávkování léků, tekutin a umělé výživy.

JIP disponuje 4 plně monitorovanými lůžky s možností umělé plicní ventilace.

Garantem péče o pacienty na JIP je anesteziologickoresuscitační oddělení ve spolupráci s interními a chirurgickými konziliáři.

Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14,00 do 16,30 hod. Dle domluvy s ošetřujícím personálem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny.

Vedení

MUDr. Pavel Wetcke
primář oddělení

tel.: +420 483 367 331

pavel.wetcke@mediterra.cz

MUDr. Oleh Petreckyj
lékař

tel.: +420 483 367 331

oleh.petreckyj@mediterra.cz

Zuzana Horčičková
vrchní a staniční sestra

tel.: +420 483 367 331

zuzana.horcickova@mediterra.cz