POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Ambulantní péče  »  Fyzioterapie
Fyzikální terapie - objednání

tel.: +420 483 367 319

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie

 • elektroterapie
  galvanizace
  iontoforéza
  diadynamik (DD proudy)
  IF
  SF (interferenční
  středofrekvenční proudy)
  TENS
  končetinová galvanická lázeň
  magnetoterapie
  ultrasonoterapie (ultrazvuk pulzní, kontinuální)
 • kineziologický rozbor
 • léčebná tělesná výchova individuální s využitím analytických i syntetických metod
  PNF
  škola zad
  senzomotorická stimulace
  Schroth
  Bazální stimulace
  Brügger
  McKenzie - základy
  spirální dynamika - základy
  Mojžíšová - základy
  respirační fyzioterapie
 • léčebná tělesná výchova pod dohledem na přístrojích
 • instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • nácvik lokomoce a mobility, aktivit denního života(nácvik chůze, užívaní protetických pomůcek…), LTV na labilních podložkách
 • mobilizace periferních kloubů i páteře
 • techniky měkkých tkání s předehřátím (PIR, stretching, uvolňování fascií, míčkování…)
 • masáže reflexní a vazivové
 • kinesiotaping

Vodoléčba

 • vířivé koupele dolních končetin
 • vířivé koupele horních končetin
 • celotělové vířivé koupele
 • celotělové perličkové koupele

Pracovní doba pracoviště fyzioterapie

Pondělí 07:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Dana NAJMANOVÁ
fyzioterapeut

Monika SEIDELOVÁ
fyzioterapeut

Kateřina JENÍKOVÁ
fyzioterapeut

Iveta DUBSKÁ
fyzioterapeut


DiS. Hana NOVÁKOVÁ
fyzioterapeut

tel.: +420 483 367 319

Úterý 07:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Středa 07:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Čtvrtek 07:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Pátek 07:00 - 12:00
13:00 - 15:00