Nemocnice Tanvald  »  Zdravotnické služby  »  Ambulantní péče  »  Diabetologie
Diabetologická ambulance - objednání

tel.: +420 483 367 357

Diabetologická ambulance

Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

Ordinační doba

Pondělí 07:30 - 15:00

MUDr. Strašlipková Vladana
lékař

Soňa Masaříková
sestra

tel.: +420 483 367 357
sona.masarikova@mediterra.cz

Úterý 07:30 - 15:00

MUDr. Strašlipková Vladana
lékař

Čtvrtek 14:00 - 18:00

MUDr. Štajglová Petra
lékař