POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Tanvald  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Názory, pochvaly, stížnosti

Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Vážené klientky, vážení klienti,

rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy Nemocnice Tanvald.

Pochvaly a doporučení můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepcích a každém oddělení.

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo souvisejících činností, můžete podat stížnost následujícími způsoby:

1. Písemná stížnost

Písemná stížnost je zaslaná (poštou nebo faxem) nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.

Adresa:
Nemocnice Tanvald
Sekretariát ředitele
Nemocniční 287
468 41 Tanvald

e-mail: sekretariat.tan@mediterra.cz

2. Telefonická stížnost

Telefonickou stížnost přijímá sekretariát ředitele (telefon 483 367 303). Tato stížnost je zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je podpis stěžovatele.

3. Ústní stížnost

Ústní stížnost lze podat v sekretariátu ředitele nebo v přijímací kanceláři. Zde je učiněn krátký zápis ve dvou vyhotoveních (včetně kontaktních údajů a podpisu stěžovatele). Vámi podaná stížnost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dnů od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

Děkujeme Vám za spolupráci
Vedení nemocnice

 

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotní péče.