Kontakty

Vážené klientky, Vážení klienti,
rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
Nemocnice Tanvald.

Pochvaly a doporučení nejvíce potěší osobně, nebo je můžete zaznamenat do Knihy připomínek a námětů, které jsou umístěny na recepcích a každém oddělení, nebo nám napsat na e-mail: sekretariat.tan@mediterra.cz, či na našem facebooku

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná žádost

Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

 

Adresa pro podání písemné stížnosti:

Nemocnice Tanvald
Sekretariát ředitele
Nemocniční 287
468 41 Tanvald

[]
1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Rodné číslo
Pojišťovna
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next

Telefonická stížnost

Přijímá pouze sekretariát ředitele na telefonu
+420 483 367 303.


Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

Ústní stížnost

Ústní stížnost lze podat v sekretariátu ředitele nebo v přijímací kanceláři. Zde je učiněn krátký zápis ve dvou vyhotoveních (včetně kontaktních údajů a podpisu stěžovatele). 

Vámi podaná stížnost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dnů od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotní péče.

Adresa příslušného správního orgánu:

Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80
Liberec 2

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci,
Vedení nemocnice