Chirurgická ambulance zajišťuje:

 • ošetření lehčích úrazů
 • ambulantní chirurgické zákroky
 • ošetření chronicky chirurgicky nemocných pacientů
 • konsiliární vyšetření

+420 483 367 313
+420 483 367 314

Pacienti jsou objednáni na určitý den a hodinu osobně či telefonicky. Akutní stavy jsou ošetřeny bez objednání.
Do poraden je nutné objednat se předem.

Ordinační doba

Pondělí 08.00 – 17.00
Úterý 08.00 – 17.00
Středa 08.00 – 17.00
Čtvrtek 08.00 – 17.00
Pátek 08.00 – 17.00

Personál oddělení

MUDr. Anatolij Fales

vedoucí lékař

tel.: +420 483 367 313
anatolij.fales@mediterra.cz

Beáta Fedáková

sestra

Mgr. Silvia Bukaiová

sestra

Indikační chirurgická poradna

 • péče o pacienty s onemocněním, které lze vyléčit pouze operací (kýly, chronické záněty žlučníku, apod.)
 • poradenství pro pacienty se žilním onemocněním, indikace k operaci, sklerotizace
 • převazy a kontroly po operacích
 • poradenství pro pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin včetně zajištění vyšetření a výkonů na radiodiagnostických a cévních pracovištích spádových nemocnic

Ordinační doba

Čtvrtek 13.00 – 16.00

MUDr. Jakub Musil

lékař

Urologická poradna

 • poradenství pro urologické pacienty včetně ultrazvukového vyšetření
 • kontroly a dispenzarizace pacientů po urologických operacích a pacientů léčených konzervativně

Ordinační doba

Úterý 13.00 – 14.30
(po objednání)

MUDr. Filip Rapp

lékař

tel.: +420 483 367 314
tel.: +420 483 367 311

Proktologická poradna

 • poradenství pro pacienty s onemocněním konečníku a řitě
 • vyšetření – rektoskopie, anoskopie
 • ambulantní léčba hemeroidů Barronovou ligací

Ordinační doba

Pátek 13.00 – 15.00
(po objednání)

MUDr. Anatolij Fales

lékař

tel.: +420 483 367 313

Poradna pro odstranění drobných kožních útvarů

 • odstranění podkožních a kožních útvarů, pigmentových skvrn s následnou kožní plastikou vzniklých defektů
 • dispenzarizace pacientů po odstranění některých kožních nádorů ve spolupráci s kožním lékařem

Ordinační doba

Čtvrtek 13.00 – 16.00

MUDr. Anatolij Fales

lékař